Masjid Al-Hikmah

Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia

Masjid Al-Hikmah PS Indonesia is door de belastingdienst beoordeeld als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Dit is een weerspiegeling van de transparantie en betrouwbaarheid van een stichting.
Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van inkomstenbelasting gijftenaftrek krijgen. En voor Masjid Al-Hikmah PS Indonesia zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor jouw bijdrage voor 100 % bij Masjid Al-Hikmah PS Indonesia terecht komt.
Verder betekent dit voor u, dat uw giften aan Masjid Al-Hikmah PS Indonesia aftrekbaar zijn van de belasting


Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia

RSIN fiscaal nummer: 856426854

1. De stichting heeft ten doel:
  a. het beheren en (doen) onderhouden van de Indonesische Moskee en toebehoren, gelegen aan de Heeswijkplein 170-171/Medlerstraat 4 te 2531 HK 's-Gravenhage;
  b. het bevorderen van de integratie in Nederland;
  c. het bevorderen van (de studie in) de islamitische leer;
  d. het bevorderen van de zelfredzaamheid;
  e. het behouden van de Indonesische / Javaanse cultuur en activiteiten;
  f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van de eigendom van de Moskee en het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten.
3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  a. subsidies en andere bijdragen;
  b schenkingen, erfstellingen en legaten;
  c. alle andere verkrijgingen en baten.
5. Geen beloning gegeven aan bestuursleiden


Beleidsplan 2016 - 2021
klik hier!

 
Actuele Beleidsplan 2016 - 2021
Organisatie Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia is een organisatie die volledig drijft op de vrijwillige inzet van de eigen vrijwilligers.

Belongingsbeleid:
Al onze vrijwilligers en bestuursleden doen alle werkzaamheden op vrijwillige basis zonder enige financiele tegenprestatie vanuit de stichting. Alleen gemaakte kosten voor de organisatie van activiteiten worden vergoed.

Uitgeoefende activiteiten in 2016 -2021
Het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Elke dag 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Den Haag en de omgeving.
  • Iedere vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Den Haag en de omgeving.
  • Diverse lezingen en bijeenkomsten georganiseerd. Deze lezingen hadden het doel de kennis over de Islam te vergroten maar anderzijds de jongeren te informeren en bij te staan over maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 Ouderengroep. De werkgroep ouderen houdt zich bezig met activiteiten voor de ouderen.
  • Elke zaterdag worden Arabisch en religieuze lessen gegeven aan de kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 15 jaar.
  • Elke zaterdag en zondag de jongeren zullen worden gestimuleerd om activiteiten te organiseren. Deze activiteiten kunnen zijn: thema-avonden, workshops, cursussen, lezingen enz.


 

de Bestuurders


Nur Hasyim Subadi

Voorzitter

Edi Susanto

Secretaris

Mochamad Idris

Penningmeester